Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2)

Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2)[Epub] ➟ Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2) Author Konrad Marc-Wogau – Jobs-in-kingston.co.uk Det andra bandet omfattar en utomordentligt händelserik epok i filosofins historia Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes Spinoza och Leibniz når sina rikaste resulta Det andra bandet tiderna - MOBI ð omfattar en utomordentligt händelserik epok i filosofins historia Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes Spinoza och Leibniz når sina rikaste resultat Hos Galilei läggs en grund för den moderna naturvetenskapen och moral och statsfilosofer som Hobbes Hutcheson och Voltaire inleder en debatt som i olika Filosofin genom PDF \ former skall komma att prägla Västerlandet för lång tid framåt Under den senare hälften av den behandlade perioden finner vi de stora kunskapsteoretiker som på olika sätt sätt haft en avgörande betydelse för filosofins utveckling in i vår egen tid i England empiriska filosofer som Locke Berkeley och Hume på kontinenten framför allt genom tiderna - Kindle Ô Kant med sin väldiga och inflytelserika förnuftskritik.

Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet ePUB
  • Hardcover
  • 422 pages
  • Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2)
  • Konrad Marc-Wogau
  • Swedish
  • 09 August 2016
  • 9789172350441