Filosofin genom tiderna - Antiken, medeltiden, renässansen (Filosofin genom tiderna #1)

Filosofin genom tiderna - Antiken, medeltiden, renässansen (Filosofin genom tiderna #1)❮Read❯ ➹ Filosofin genom tiderna - Antiken, medeltiden, renässansen (Filosofin genom tiderna #1) ➼ Author Konrad Marc-Wogau – Jobs-in-kingston.co.uk Antiken Medeltiden Renässansen är epoker som i mycket utgör grundvalen för all senare filosofi Läsningen av den grekiska filosofins klassiker är en utmärkt introduktion till filosofiska studier Antiken Medeltiden Renässansen är epoker tiderna - MOBI ð som i mycket utgör grundvalen för all senare filosofi Läsningen av den grekiska filosofins klassiker är en utmärkt introduktion till filosofiska studier de filosofiska problemen och teorierna har i denna sin första utformning en särskild omedelbarhet och friskhet Volymen innehåller fylliga utdrag ur Platons och Aristoteles skrifter men också bevarade fragment från andra grekiska filosofer här återfinns försokratiska naturfilosofer såsom Herakleitos Zenon och Demokritos säväl som senatikens stoiker och epikuréer Augustinus lära om tiden med ett avsnitt ur hans Bekännelser ger en inblick i brytningen mellan antiken och medeltiden Högmedeltiden företräds Filosofin genom PDF \ av Anselm av Canterbury och Thomas av Auino medan senmedeltidens och renässansens tankevärld representeras av bla William av Ockham Giordano Bruno och Francis Bacon.

Filosofin genom tiderna - Antiken, medeltiden,
  • Hardcover
  • 463 pages
  • Filosofin genom tiderna - Antiken, medeltiden, renässansen (Filosofin genom tiderna #1)
  • Konrad Marc-Wogau
  • Swedish
  • 21 April 2014
  • 9789172350281