Through Pediatrics to Psychoanalysis

Through Pediatrics to Psychoanalysis❰Reading❯ ➻ Through Pediatrics to Psychoanalysis Author D.W. Winnicott – Jobs-in-kingston.co.uk Книгата От педиатрия към психоанализа съдържа 26 статии писани в периода 1931 1956 г В тях Уиникът изхождайки от п Книгата От педиатрия към психоанализа съдържа статии писани в периода г В тях Уиникът изхождайки от педиатричната си практика дискутира основни психоаналитични понятия представя теоретичните си идеи за връзката между майката и Through Pediatrics PDF \ бебето за предходното пространство за структурата на личността и тн и ги илюстрира чрез клиничната си практикаКнигата представлява интерес за широк кръг обучаващи се и специалисти работещи с деца и родителиВ своя професионален път д р Доналд Уиникът е бил президент на секцията по педиатрия към Кралското общество по медицина два мандата президент на Британското психоаналитично общество президент на Асоциацията за детска психология и психиатрия завеждащ отделение в детската болница Падингтън Грийн Лондон Той практикува и преподава детска психиатрия и психоанализа повече от години като негови пациенти са били над деца и родителиУиникът изнася лекции пред учители родители социални работници магистрати акушери и педиатри в които развива идеи извлечени от педиатрията психоанализата и детската психиатрияНа български са издадени книгите му Игра и реалност г и Детето семейството заобикалящия го свят г от издателство Лик. Through Paediatrics to Psychoanalysis is a classic in the psychoanalytic literature of the English School of Psychoanalysis The main theoretical contributions of Winnicott are in this book Such an amazing book and the insights provided were so well founded 1010 Another classic by Winnicott This is chock full of articles that therapists study when they go through post graduate training programs Technical not particularly reader friendly but when they are good they are very very good When they are great which is not rare they are fantastic Сборник от доклади представени от Доналд Уиникът Книга която не се чете за седмица заради сложния изказ но думите са толкова пълни и смислени че не се намират напразно написани изречения Велик изследовател на човешката психика с фин поглед и дълбока душевност Всеки който търси да задълбочи познанията си по психоанализа трябва да я прочете Excelent Single most important text I’ve read as a parent so far Contains the brilliant essay “Hate in the Countertransference” An excellent introduction not only to Winnicott's psychoanalytic thought but a tour of the evolution of it from the special psychological problems he originally faced as a paediatrician finding in Kleinian object relations theory solutions to those problems A bit dry at times but ultimately most informative