The Son and Heir: A Memoir

The Son and Heir: A Memoir❮PDF / Epub❯ ✅ The Son and Heir: A Memoir Author Alexander Münninghoff – Jobs-in-kingston.co.uk Ik ben geboren op april in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, wa Ik ben and Heir: MOBI ð geboren opaprilin Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad vanwaaruit Hitler Duitsland zijn Heerestruppen naar de Sovjet Unie had gestuurd en die nu de verminkten, de gewonden, de doden en een onafzienbare stoet vluchtelingen terugkreeg Mijn familie had deel aan dat drama Over hen gaat dit boek En over de gevolgen van de oorlog The Son PDF/EPUB or Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland Over een na eve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen ss, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht Son and Heir: ePUB ↠ zijn En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder. 3.5 starsI was drawn to this book because I wanted to know what would make a Dutch boy raised in Latvia want to run off and fight for the Nazis in World War II That s exactly what Frans Munninghoff, the author s father, did when he was a teenager I learned a couple of things One was that early in the war, certain Baltic countries wereafraid of Soviet Russia than they were of Hitler They thought Germany was going to be their savior, preventing Stalin from swallowing them up The other t 3.5 starsI was drawn to this book because I wanted to know what would make a Dutch boy raised in Latvia want to run off and fight for the Nazis in World War II That s exactly what Frans Munninghoff, the author s father, did when he was a teenager I learned a couple of things One was that early in the war, certain Baltic countries wereafraid of Soviet Russia than they were of Hitler They thought Germany was going to be their savior, preventing Stalin from swallowing them up The other thing I learned was that Frans Munninghoff was just a spoiled boy who detested his Dutch heritage and wanted to get back at his father for forcing him to be educated in the Netherlands It turns out that being in the Waffen SS was just the beginning of his life as a ne er do well He spent his whole life cheating people, cheating on people, and never having to pay any real consequences for his actions His father was an extremely wealthy businessman and saw to it that Frans never really suffered as he should have for his Nazi affiliation The heir in the title is the author, Alexander Munninghoff This is another one of those stories where a boy is only of value because he stands to inherit the family fortune Beyond that, no one cares much about what happens to him In some ways I found his storyinteresting than his father s He had no stability and not a whole lot of love in his upbringing, and he could easily have turned out to be a shiftless scam artist like his father It s admirable that instead he went on to create a successful, accomplished life for himself The book is quite well written, as memoirs go, although it suffers at times from overtelling I found it difficult to keep track of all the family members and friends and their nationalities and how they fit into the narrative Still, it s well worth reading if you want to see how the iniquities of the fathers are visited upon their offspring to the third and fourth generations, just as it says in scripture Vanaf nu ben ik voorzichtiger met het aanschaffen van dit soort waargebeurde familieromans Voor mij bl jft het vooral een chronologische vertelling van heftige romanwaardige gebeurtenissen Dat komt door het gebrek aan dialoog Ik heb het sterke vermoeden dat de schrijver, in het dagelijks leven journalist, de waarheid geen geweld wilde aandoen door dialogen te verzinnen In het deel waarin hij de jeugd en het SS leven van zijn vader Frans beschrijft, mis ik de dialoog het sterkst Tijdens Vanaf nu ben ik voorzichtiger met het aanschaffen van dit soort waargebeurde familieromans Voor mij bl jft het vooral een chronologische vertelling van heftige romanwaardige gebeurtenissen Dat komt door het gebrek aan dialoog Ik heb het sterke vermoeden dat de schrijver, in het dagelijks leven journalist, de waarheid geen geweld wilde aandoen door dialogen te verzinnen In het deel waarin hij de jeugd en het SS leven van zijn vader Frans beschrijft, mis ik de dialoog het sterkst Tijdens het lezen van dit boek krijg ik zo nu en dan de behoefte om mijn neus dicht te knijpen en de tekst met een Polygoonjournaalachtige stem vastberaden, hardop voor te lezen Dat is geen grap maar de zwakke plek van deze roman Het verhaal is sterk en de personages hebben zeker romanpotentie maar het is met een jaren 50 pen beschreven.Druk je neusvleugels maar eens bij elkaar en lees deze passage maar eens hardop voor In een uiterste poging, waarbij de Oude Heer het jezu etennetwerk van Kofschoten te hulp roept, slagen Wim en Marie erin hun neef op het Stedelijk Gymnasium in Maastricht geplaatst te krijgen, al gaat dat allerminst van een leien dakje In elke familie sluimeren wel geheimen, kleine en grotere, en als die families dan samenkomen en er zwaar getafeld en vooral te veel gedronken is, komen die geheimen in flarden en brokstukken wel eens bovendrijven Bij de familie M ninghoff is het niet anders Alleen is het bij hen allemaal iets spectaculairder en iets extremer dan in een doorsnee familie.In De stamhouder reconstrueert Alexander M nninghoff Poznan, 1944 de geschiedenis van drie generaties Over hen gaat dit boek Ov In elke familie sluimeren wel geheimen, kleine en grotere, en als die families dan samenkomen en er zwaar getafeld en vooral te veel gedronken is, komen die geheimen in flarden en brokstukken wel eens bovendrijven Bij de familie M ninghoff is het niet anders Alleen is het bij hen allemaal iets spectaculairder en iets extremer dan in een doorsnee familie.In De stamhouder reconstrueert Alexander M nninghoff Poznan, 1944 de geschiedenis van drie generaties Over hen gaat dit boek Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland Over een na eve vader die aan het oostfront, in het uniform van de Waffen SS, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder En al heb ik het niet zo voor autobiografie n, voor De stamhouder maak ik graag een uitzondering Dat heeft te maken met de boeiende achtergrondinformatie over de Baltische staten, over Nederland in de periode voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog , en met de beheerste journalistieke stijl van de auteur Maar ook en vooral met de heel concrete peripetie n van deze specifieke familie werkelijk hallucinant De stamhouder verscheen in 2014, werd in n jaar tijd dertien keer herdrukt, en werd in 2015 bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs Voor de liefhebbers van literaire non fictie absoluut een aanrader Hoeveel fantasie je ook hebt, dit kan geen mens bedenken , schrijft recensent Chris van der Heijden van de De Groene Amsterdammer en inderdaad De Stamhouder is een ongelooflijk epos, onwaarschijnlijk complex en gelijk onnoemelijk knap geschreven Alexander M nninghof sleept ons mee naar het Oude Europa, loodst ons door wereldoorlogen en eindigt de kroniek van de familie M nninghof met het overlijden van zijn moeder in 1999 De Stamhouder is een groots boek en verdient de Gouden Boekenuil, de Hoeveel fantasie je ook hebt, dit kan geen mens bedenken , schrijft recensent Chris van der Heijden van de De Groene Amsterdammer en inderdaad De Stamhouder is een ongelooflijk epos, onwaarschijnlijk complex en gelijk onnoemelijk knap geschreven Alexander M nninghof sleept ons mee naar het Oude Europa, loodst ons door wereldoorlogen en eindigt de kroniek van de familie M nninghof met het overlijden van zijn moeder in 1999 De Stamhouder is een groots boek en verdient de Gouden Boekenuil, de AKO n de LIBRIS Interessante familiegeschiedenis De achtergrond van deze familie is bijzonder, en daarom alleen is het boek de moeite van het lezen waard Gelukkig is het ook nog heel goed geschreven Toch miste ik nog iets, wie is Alexander uiteindelijk zelf geworden De Stamhouder is Alexander M nninghoffZo begint het boek van Alexander M nninghoff en je waant je vanaf zin eerst al in boek dat niet zou misstaan op de plank fictie Geheim agenten, wapensmokkel, ontvoering, ontrouw, intriges het is ongelooflijk wat er op die drie generaties is gebeurd Een gezin in Nederland met een zoon die aansluit bij de SS de vijand , terwijl de vader dan weer samenwerkt met de geallieerden Een zakenimperium over verschillende landen dat uiteindelijk oorlog niet zal ov De Stamhouder is Alexander M nninghoffZo begint het boek van Alexander M nninghoff en je waant je vanaf zin eerst al in boek dat niet zou misstaan op de plank fictie Geheim agenten, wapensmokkel, ontvoering, ontrouw, intriges het is ongelooflijk wat er op die drie generaties is gebeurd Een gezin in Nederland met een zoon die aansluit bij de SS de vijand , terwijl de vader dan weer samenwerkt met de geallieerden Een zakenimperium over verschillende landen dat uiteindelijk oorlog niet zal overleven, ondanks het zakentalent van de vader Vrouwen komen en gaan, oorlogen ontstaan en eindigen, maar de stamhouder blijft bestaan De bloedlijn.Ik heb het boek gelezen naar aanleiding van een interview met M nninghof in Touch radio 1 , dat je hier kan beluisteren.5 redenen om De Stamhouder te lezenAls je meer wil lezen over de complexiteit van familie en de invloed van familiebanden op je identiteit Of je van hen houdt of je haat hen, ze bepalen voor een groot stuk je levensgeschiedenis.Over de invloed van de oorlog op het alledaagse leven, hier van rijke ingeweken NederlandersWat omging achter de schermen van de oorlog hoe er gesjoemeld is en de oorlog clandistiene economische mogelijkheden bood, tot zelfs na het eind van de oorlog, je leest er hoe ze reisorganisaties hebben om ex SS ers naar Zuid Amerika te loodsen.Het boek is spannend en goed geschreven omdat je het niet voor mogelijk houdt dat dit echt is gebeurd Een mooi boek over een bijzondere familie Opa vertrok vanuit Laren naar Letland, trouwde een Russische gravin en maakte zijn fortuin Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij zijn gezin mee terug naar Nederland, op de vlucht voor de Sovjets Zijn zoon, vader van de auteur had zich inmiddels aangesloten bij de Waffen SS en vocht aan het Oostfront In de nasleep werd Alexander M nninghoff als kleine jongen twee keer ontvoerd, eerst door zijn moeder, daarna door zijn vader Frans Deze laat Een mooi boek over een bijzondere familie Opa vertrok vanuit Laren naar Letland, trouwde een Russische gravin en maakte zijn fortuin Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij zijn gezin mee terug naar Nederland, op de vlucht voor de Sovjets Zijn zoon, vader van de auteur had zich inmiddels aangesloten bij de Waffen SS en vocht aan het Oostfront In de nasleep werd Alexander M nninghoff als kleine jongen twee keer ontvoerd, eerst door zijn moeder, daarna door zijn vader Frans Deze laatstgenoemde was minder handig dan opa en kreeg verschillende keren te maken met oplichters Een stoet van kleurrijke figuren komt voorbij, tegen het decor van de woelige geschiedenis van het Europa van de twintigste eeuw Het verhaal blijft boeien, al is Alexander M nninghoff geen groot stilist Hij maakt vaak gebruik van gemeenplaatsen, zoals Intussen pakten zich zeer donkere wolken samen boven het hoofd van mijn vader Maar dit hindert niet, puur vanwege de inhoud Hoewel moeilijk is te zeggen in hoeverre de schrijver het verhaal heeft geromantiseerd hij beschrijft sc nes die onmogelijk vastgelegd hebben kunnen worden alsof hij er zelf bij was is De stamhouder te beschouwen als een belangrijke vastlegging van oral history en boven alles als een meeslepende familiekroniek Ik snap dat dit boek niet iedereen zal aanspreken Ik vond het 3,5 sterren waard Ik hou van levensgeschiedenissen en deze vond ik interessant De karakters hoeven niet zo uitgediept te worden omdat het vertellen van een levensgeschiedenis een ander doel heeft dan een roman.Een paar familieleden zijn zo onsympathiek dat je met een boogje om ze heen zou lopen Toch is het belangrijk om ook deze geschiedenis niet verloren te laten gaan. Echt zo maar uitgelezen Geboeid door de verpletterende openheid van deze kroniek, de scherpe analyses en oordelen Je zweeft tussen verbazing en verbijstering En je vraagt je af hoe iemand dit leven zo vlijmscherp heeft kunnen waarnemen en opschrijven Een indrukwekkend boek dat alleen al door de nietsontziende eerlijkheid het verdient een groot succes te worden, maar ook door het vloeiende taalgebruik en de sfeertekeningen die overal door de schrijver zijn neergezet Van Letland tot Belgi , v Echt zo maar uitgelezen Geboeid door de verpletterende openheid van deze kroniek, de scherpe analyses en oordelen Je zweeft tussen verbazing en verbijstering En je vraagt je af hoe iemand dit leven zo vlijmscherp heeft kunnen waarnemen en opschrijven Een indrukwekkend boek dat alleen al door de nietsontziende eerlijkheid het verdient een groot succes te worden, maar ook door het vloeiende taalgebruik en de sfeertekeningen die overal door de schrijver zijn neergezet Van Letland tot Belgi , van Voorburg tot W rzburg Wat heeft de rest van ons dan een overzichtelijk leventje geleefd Alexander M nninghoff is erin geslaagd om zijn familieverhaal op een bijzondere manier te verwoorden Hij neemt je mee in zijn wereld en het laat je niet meer los Het geeft tevens een goed beeld van de dilemma s die velen in de oorlog hebben gehad en laat zien dat goed niet altijd absoluut goed is en slecht niet altijd absoluut slecht Hierdoor krijg je meer begrip voor keuzes die toen gemaakt zijn Kortom een prachtig genuanceerd verhaal, zeker het lezen waard