Organisationer, ledning och processer

Organisationer, ledning och processer❰Reading❯ ➿ Organisationer, ledning och processer Author Mats Alvesson – Jobs-in-kingston.co.uk Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det numera inte är tillräckligt att producera resultat i form av produkter och tjänster Organisationer måste även leva u Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det numera inte är tillräckligt att producera resultat i form av produkter och tjänster Organisationer måste Organisationer, ledning MOBI :¿ även leva upp till de tuffa krav som ställs på etik jämställdhet miljö och mångfald samt följa moden och trender Den komplexitet som präglar moderna organisationer kräver att vi överger tron på enkla framgångsformler och istället utvecklar självständigt och kritiskt tänkande Organisationer ledning och processer vill bidra till eftertanke och stimulera kritisk reflektion Varje kapitel behandlar ett specifikt organisationstema och sammantaget bildar dessa en bred och kvalificerad genomgång av modern organisationsteori och praktik Bland temana finner vi strategi bolagsstyrning nätverk kontrollstyrning genus ledarskap lärande motivation organisationskultur och organisationsförändring I tre separata kapitel behandlas även chefers arbete samt kunskaps och marknadsföringsarbete I denna andra upplaga är alla kapitel grundligt uppdaterade utifrån aktuell forskning och organisationspraktik Därutöver har det tillkommit flera aktuella exempel både från näringsliv och från offentlig sektor Dessutom innehåller denna andra upplaga två helt nya kapitel ett om organisationsstruktur och ett om Human Resource Management HRM i praktiken Boken vänder sig till studerande på universitet och högskola inom samhällsvetenskapliga ämnen men också till praktiskt verksamma inom organisationer.