The Post Office / Sanyasi / Malini / Sacrifice / King and Queen

The Post Office / Sanyasi / Malini / Sacrifice / King and Queen☉ [PDF / Epub] ☆ The Post Office / Sanyasi / Malini / Sacrifice / King and Queen By Rabindranath Tagore ❤ – Jobs-in-kingston.co.uk نمایشنامه هایی به ترتیبقربانیپست خانهمرتاضمالینیشاه و ملکهرابیندرانات تاگور که در ۷ مه۱۸۶۱ زاده و ۷ اوت۱۹۴۱ نمایشنامه هایی به ترتیبقربانیپست خانهمرتاضمالینیشاه و ملکهرابیندرانات Office / PDF/EPUB è تاگور که در ۷ مه۱۸۶۱ زاده و ۷ اوت۱۹۴۱ درگذشت، شاعر،فیلسوف،موسیقیدان و چهره‌پرداز هندی بود که نام آوری او بیشتر از برای شاعری اوست وی نخستین کسی است که از آسیا توانست به جایزه نوبل دست یابد پدرش دبندرانات مهاریشی و مادرش سارادادیوی نام داشت با The Post PDF or تاگور لقب گوردیو Gurdev به معنای پیشوا داده‌اند. sacrifice play is based on the tradition of worshipping the Hindus Goddess Kali When a poor girl named Aparna complained to the King of Tripura that one of her goats was taken by force for sacrificing the kingGovindamanikya asked Jaisimha the son of Raghupati Priest of the temple to know the reason of having taken it When Aparna knew that the goat had already been sacrificed she cried with great shockSeeing her in such a sad condition the decided to stop the tradition of ritual sacrifyingRaghupati protest against the king's orderand his fury urged jaisimhawhom he had brought up from childhood and whom he lovesto kill the king for the sake of the GoddessJaisimha offer himself to save the king حماقت بشر به زیبایی در این ادبیات به تصویر کشیده شده و روحیه انقلابی و اصلاح طلب تاگور قابل ستایشه هیچ آشنایی با این ادبیات نداشتم و خیلی جذاب بود برام در میان این پنج نمایشنامه پادشاه و ملکه را بیشتر از بقیه دوست داشتم این نمایشنامه داستان سرخوردگی دو روح رومانتیکه پادشاه و معشوقه ی برادر ملکه پادشاه دل در گرو ملکش داره و دائم کارهای مملکت رو عقب میندازه یا نادیده می گیره برای اونکه بیشتر لذت و شور همراهی با ملکه رو داشته باشه اما ملکه از آن سو بیشتر جنبه ی عاقلانه داره و به یک علاقه ساده و معقول راضیه و به پادشاه دائم تذکر می ده که باید به جای او به مملکت بپردازه سرانجام ملکه برای مبارزه با بی عدالتی های مملکت از دربار می گریزه و نزد برادرش در کشمیر می ره تا با کمک اون بی عدالتی های کشور خودش رو برطرف کنه شاه از این اتفاق و این حس ترک شدگی در یک ورطه ی شکست و بی معنایی می افته و در حرکتی انتقام جویانه به کشمیر حمله می کنه انتقامی که در بخشی از نمایشنامه شاه اون رو خالی از کینه و تنگ نظری و می دونه صرفا نوعی حرکت آزاد شور انتقام درونی به مثابه عنصری آزادی بخش شاه کشمیر رو محاصره می کنه و برادر ملکه فرار می کنه راهب ملازمش او رو به ترک جنگ و اتخاذ صلح فرا می خونه ولی شاه نبرد رو به یک اثر هنری تشبیه می کنه که باید گذاشت تمام بشه و باید جزئیات اون رو با رنگ های سرخ و آتیشین زنده و پرشور کرد در این حین رئیس قبایل کشمیر دخترش رو به او می ده تا نوعی پیام آور صلح باشه دختر از او مرگ خودش رو می خواد و در توضیح این درخواست اعتراف می کنه که به عشق برادر ملکه گرفتاره و در انتظار اوست شاه که این همه شور و عشق رو می بینه زیر همه چیز می زنه و به او وعده می ده که عشقش که تا همین لحظه ی پیش دشمن شاه بود رو بهش برگردونه تا بدانجا که حتی به مخالفان داخلی برادر ملکه هشدار می ده که خودش او رو دوباره به تخت خواهد نشوند و مخالفان رو سرکوب خواهد کرد خبر می رسه که برادر می خواد خودش رو تسلیم کنه و با کالسکه ای در بسته در راهه شاه به دختر دستور می ده لباس عروسی بپوشه و منتظر باشه تا با برادر ملکه ازدواج کنه کالسکه می رسه ناگهان ملکه است که پیاده می شه در دستش سینی ای داره و در اون سینی سر برادر رو برادری که حاضر به تسلیم نبوده و با مرگ خودش افتخار رو بر عجز و لابه رو ترجیح داده ملکه هم بعد از نشان دادن سر به برادرش ملحق میشه در همین حال دختر وارد می شه با لباس عروس و می گه من آماده ام،محبوب من کجاست؟در بین دیگر نمایشنامه ها پستخانه، مرتاض پرده ی سوم را بیشتر دوست دارم پایان بندی بسیار ناگهانی و سریع بود ، و قربانی هر چه به آخر نزدیک می شدم بهتر بود گاهی عبارات جیسینگ که بیانگر دودلیش بود دچار نوعی ابهام یا اغراق شده بود که اندکی آزار دهنده می نمود هم جذابیت هایی داشتند برخی از نمایش نامه های این مجموعه توسط فریدون گرگانی به فارسی برگردانده شده و بنگاه ترجمه و نشر کتاب آن را در 1359 چاپ و منتشر کرده استمجموعه ی فارسی شامل نمایش نامه های قربانی، پستخانه، مرتاض و مالینی و شاه و ملکه می شود