अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam

अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam☆ अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam PDF / Epub ✩ Author Kālidāsa – Jobs-in-kingston.co.uk منظومه‌ی شکونتلا یا شاکونتالا زیباترین اثر کالیداس شاعر و نمایشنامه نویس نامدار هندی است شکونتلا یعنی مرغ پر منظومه‌ی شکونتلا یا شاکونتالا زیباترین اثر کالیداس شاعر و نمایشنامه نویس نامدار هندی است شکونتلا یعنی مرغ پرورده نام دختر دلربای بی‌همتایی است که در کودکی در پناه مرغان جنگل و پس از چندی در صومعه‌ی مرد پارسایی پرورده و بالیده شده است قضا را میان دوشیانت پادشاه هند و شکونتلا دیداری دست می‌دهد و هردو به‌یکدیگر دل می‌بازد زمان وصال زود فرا می‌رسد و پس از آن‌که روزگاری به کام دل سپری می‌شود، شاه دوشیانت، کام یافته به پایتخت باز می‌گردد، تا همسر باردارش را با شکوه تمام به دربار ببرد روزی حادثه‌ای پیش آمد؛ دختر که به سبب عشق، خویشتن را نیز از یاد برده بود، به پیری مستجاب الدعوه که بدان دیار پای نهاده بود بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و رسم معمول را به جای نمی‌آورد، پیر به شاکونتلا خشم می‌گیرد و زبان می‌گشاید که نفرین جاودانی بر تو باد، می‌نگرم که عاشق شده‌ای، امید دارم دلدارت هرگز ترا به‌خاطر نیاورد و تو در شرار هجران او بسوزیشکونتلا در میان بوته‌های گل چنان سرگرم عشق خویش بود که نفرین پیر را نشنید، اما دیگر یاران او صدای لرزان و خشم‌آلود پیر راشنیدند دختری به پای او افتاد و گفت بر این بینوا رحم کن، دریغ است با نفرینت این شادکامی را از او بگیری پیر گفت نفرین من تا آن زمان خواهد بود که دختر نشانی از معشوق به وی نشان دهد آنگاه این نفرین دامان او را رها خواهد کردنفرین او زنگار فراموشی بر دل شاه نشانده بود، چنان‌که چون شکونتلا شادمان و امیدوار به‌دربار می‌رود شاه او را نمی‌شناسدشکونتلا با دیدگان اشکبار گفت شهریار من، من شاکونتلا هستم، دختری که تو به همسری برگزیدی و حلقه‌ی مرصع خود را بر انگشتش کردی و سپس دست لرزان را به جلو برد تا انگشتری را به او نشان دهد اما دریغ، حلقه بر انگشت او نبود و او آن‌را گم کرده بود. Abhijñānashākuntala Abhignana sakuntalam The Recognition of Śakuntalā Shakuntala A sanskrit drama Kalidas KālidāsaThe Recognition of Shakuntala or The Sign of Shakuntala is a Sanskrit play by the ancient Indian poet Kālidāsa dramatizing the story of Shakuntala told in the epic Mahabharata It is considered to be the best of Kālidāsa's works Its date is uncertain but Kālidāsa is often placed in the period between the 1st century BCE and 4th century CEتاریخ نخستین خوانش روز بیست و یکم ماه دسامبر سال 1970 میلادیعنوان شکونتلا؛ اثر کالیداس؛ مترجم ایندوشیکهر؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 1341؛ در 171ص؛ فروست ادبیات خارجی زیر نظر احسان یارشاطر 45؛ بارها چاپ شده، چاپ دیگر تهران، علمی فرهنگی، 1382، شابک 9644453948؛ چاپ بعدی 1391؛ شابک 9789644453946؛ موضوع نمایشنامه های سنسکریت نویسندگان هندو اساطیر هند نمایشنامه شکونتلا بین سده نخست پیش از میلاد تا سده ی 4میلادیعنوان شکونتلا؛ اثر کالیداس؛ مترجم علی اصغر حکمت؛ دهلی نو، دانشگاه دهلی؛ 1336؛ در 175ص؛ منظومه‌ ی شکونتلا، یا شاکونتالا، زیباترین اثر «کالیداس»، شاعر و نمایشنامه نویس نامدار «هند باستان»، به زبان «سانسکریت» استهندی‌ها عنوان آن را «ناکاتا» می‌گویند«کالیداس»، در دوران شاه «دوشیانت گوپتا» می‌زیسته است؛ «شکونتلا» یعنی «مرغ پرورده»، نام دختر دلربای بی‌ همتایی ست، که در کودکی، در پناه مرغان جنگل، و پس از چندی، در صومعه‌ ی مرد پارسایی، پرورده و بالیده است؛ بین «دوشیانت» پادشاه هند، و «شکونتلا»، دیداری دست می‌دهد، و هردو به‌ یکدیگر دل می‌بازند؛ زمان وصال زود فرا می‌رسد، و پس از آن‌که روزگاری به کام دل سپری شد، شاه «دوشیانت» کام یافته، به پایتخت برمی‌گردد، تا همسر باردار خویش را، با شکوه تمام به دربار خویش ببرد؛ دختر که به سبب عشق، خویشتن را نیز از یاد برده، به پیری «مستجاب الدعوه»، که بدان دیار پای نهاده، بی‌اعتنایی می‌کند، و رسم معمول، و آداب را به جای نمی‌آورد؛ پیر به «شکونتلا»، خشم می‌گیرد، و زبان می‌گشاید که «نفرین جاودانی بر تو باد، می‌نگرم که عاشق شده‌ ای، امید دارم دلدارت هرگزی تو را به‌ خاطر نیاورد، و تو در شرار هجران او بسوزی»؛ شکونتلا در میان بوته‌ های گل، چنان سرگرم خیال عشق، و عاشقی خویش بوده، که حتی نفرین پیر را نمیشنوداما دیگر یاران او صدای لرزان، و خشم‌ آلود پیر را میشنوند دختری به پای پیر میافتد، و میگوید «بر این بینوا رحم کن، دریغ است با نفرینت این شادکامی را از او بگیری»؛ پیر میگوید «نفرین من تا آن زمان خواهد بود که دختر، نشانی از معشوق، به وی نشان دهد، آنگاه این نفرین دامان او را رها خواهد کرد»؛ نفرین او زنگار فراموشی بر دل شاه مینشاند، چنان‌که چون «شکونتلا» شادمان و امیدوار به‌ دربار می‌رود، شاه او را نمی‌شناسدشکونتلا با دیدگان اشکبار میگوید «شهریار من، من شکونتلا هستم، دختری که تو به همسری برگزیدی، و حلقه‌ ی مرصع خود را بر انگشتش کردی»؛ و سپس دست لرزان خویش را به جلو میبرد، تا انگشتری را به شاه نشان دهد، اما دریغ، حلقه بر انگشت او نبود و او آن‌را گم کرده بود، ؛ کالیداس، کالیداسا یا کالیداسه به زبان دوانگری به معنای خدمتکار کالی، نمایشنامه نویس، و شاعر نامدار کلاسیک سانسکریت هندو بوده، سه اثر برجسته‌ ی «مگهادوتا»، «شناخت شکونتلا»، و «کومارسمبوه»، از ایشان به یادگار مانده استدوران زندگانی «کالیداس» آشکار نیست، زیستن ایشان را بین سده‌ های نخست پیش از میلاد، و سده ی چهارم میلادی می‌انگارندمردمان هند جایگاه «کالیداسا» را در ادب سانسکریت، همپایه با «شکسپیر» در ادب انگلیسی می‌دانندشعرها و نوشته‌ های «کالیداس» بر پایه ی فلسفه و اسطوره‌ شناسی هندو نگاشته شده اند؛ ا شربیانی Kalidasa was a great Indian poet and playwright who lived sometime between the 4th and 5th centuries AD during the Gupta dynasty It was a time of prosperity and flourishing of arts and lettersThe work entitled The Recognition of Sakudala is a combination of dialogues and songs written partly in Sanskrit and partly in the simple collouial known as Prakrit The main plot is based on a story that can be found in the Indian epic Mahabharata Shakuntala's love affair with King Dushyanta DushyandaΟ Kalidasa υπήρξε σπουδαίος Ινδός ποιητής και δραματουργός που έζησε κάπου ανάμεσα στον 4ο και 5ο μΧ αιώνα την εποχή της δυναστείας των Gupta Πρόκειται για μια εποχής ευημερίας και άνθισης των τεχνών και των γραμμάτων Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της συγκεκριμένης έκδοσης Το βασίλειο περιελάμβανε ολόκληρη την κοιλάδα του Ινδού στα δυτικά έφτανε ως την Myanmar στην Ανατολή το Νεπάλ στον Βορρά και στο Νότο έφτανε ως τον ποταμό Narmada Πρωτεύουσά του ήταν η πόλη Ujjain Την εποχή εκείνη σημειώθηκε μια οργανωμένη προσπάθεια αναβίωσης του βεδικού παρελθόντος στα λατρευτικά έθιμα αλλά και στη χρήση της σανσκριτικής γλώσσας Πρόκειται κατά την άποψη πολλών ερευνητών για μια Ινδική Χρυσή Εποχή Μια ευημερούσα χώρα με σωστή διακυβέρνηση ωραίες πόλεις νοσοκομεία και πανεπιστήμια Οι κάτοικοι διαθέτουν ελευθερία στις μετακινήσεις τους δεν υπόκεινται σε σωματικές τιμωρίες οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν σταθερούς μισθούς ένας ευτυχισμένος τόπος όχι μόνο για το ιερατείο και τους αυλικούς ποιητές αλλά και για τον λαό εξίσου Το έργο με τίτλο Η Αναγνώριση της Σακούνταλα απαρτίζεται από έναν συνδυασμό διαλόγων και τραγουδιών γραμμένων εν μέρει στα σανσκριτικά και εν μέρει στην απλή λαϊκή καθομιλουμένη γνωστή ως Prakrit Η υπόθεση του έργου είναι παρμένη από μια ιστορία η οποία εκτός των άλλων συναντάται και στο ινδικό έπος Mahabharata Μέσα σε επτά θεατρικές πράξεις εκτυλίσσεται η ερωτική ιστορία της Shakuntala Σακούνταλα με τον βασιλιά Dushyanta Ντουσιάντα Η νέα είναι είναι θετή κόρη του ερημίτη Kashyapa ο αληθινός πατέρας της είναι ο βασιλιάς Kaushika και μητέρα της είναι η νύμφη apsaras Menaka Ζει σε ένα ειδυλλιακό μοναστήρι ερημητήριο κοντά στον ποταμό Malini στους πρόποδες την Ιμαλαΐων Το όνομά της κατά μία εκδοχή σημαίνει πουλάκι καθώς όταν την βρήκε βρέφος εγκαταλειμμένο στο δάσος ο ερημίτης τα πουλιά sakunta την προστάτευαν από τα άγρια θηρία Η κοπέλα μεγαλώνει ανάμεσα σε σοφούς και καλόκαρδους ανθρώπους σε ένα δάσος όπου απαγορεύεται το κυνήγι των ζώων η ίδια εμφανίζεται να έχει υιοθετήσει ένα ορφανό ελαφάκι μια ωραία και αγνή κόρη σε έναν τόπο που επικρατεί η γαλήνη και η ομορφιά Κάτω από τα δέντρα φυτρώνουνκαρποί από άγριο ρύζι φερμένοι από τα ράμφη των παπαγάλων που φωλιάζουν στα δέντρακι αλλού βλέπει κανείς πέτρες που λαμποκοπούναπό τα έλαια των καρπών ινγκούντι Τα ελαφάκια είναι τόσο άφοβα που τους μιλάςκαι δεν δείχνουν το ελάχιστο ξάφνιασματα μονοπάτια και οι λιμνούλες φέρουν σημάδιααπό τα βρεγμένα ενδύματα τα καμωμένα από φλοιούς δέντρωνπου φορούν οι μοναχοίΟ βασιλιάς την συναντά την ώρα που ποτίζει τα δέντρα μαζί με τις δύο πιστές της φίλες και μέσα από μια ιδιαίτερα χαριτωμένη σκηνή όπου μια μέλισσα επιτίθεται στο κορίτσι κι εκείνος σπεύδει να τη βοηθήσει γίνεται η πρώτη τους γνωριμία Ο έρωτάς τους ολοκληρώνεται μέσα από ένα είδος γάμου που βασίζεται στην συναινετική ερωτική συνεύρεση λέγεται gandharva και είναι απολύτως αποδεκτός από την ινδουϊστική θρησκείαΌταν ο βασιλιάς υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το μοναστήρι της υπόσχεται πως σύντομα θα στείλει να την φέρουν κοντά του Μία μία κάθε μέραμέτρα κι από μία συλλαβή του ονόματός μουΌταν θα έχεις φτάσει στην τελευταία αγάπη μουένας απεσταλμένος μου θα έρθει να σε οδηγήσει και να σε φέρει στο παλάτιεκεί που ζουν οι βασιλικές μου σύζυγοι Μέσα στην ερωτική της μελαγχολία η Shakuntala η οποία έχει μείνει έγκυος παραβλέπει να ασκήσει τους κανόνες τις φιλοξενίας αγνοώντας την παρουσία ενός πολύ διακεκριμένου προσώπου με μαγικές δυνάμεις πρόκειται για τον προφήτη ή μάντη Durvasas ο οποίος ρίχνει επάνω της μια κατάρα Να την ξεχάσει αυτός τον οποίο εκείνη σκέφτεται Και μόνο μετά από τα παρακάλια των φιλενάδων της ο Durvasas ελαφρύνει την κατάρα του με ένα όρο Τα μάγια θα λυθούν μόλις ο αγαπημένος της αντικρίσει το σύμβολο της αγάπης τους Πρόκειται για ένα δαχτυλίδι που φέρει την σφραγίδα τουΚάπως έτσι ξεκινά για την ηρωίδα μια θλιβερή περιπέτεια μια φοβερή δοκιμασία Η οποία ωστόσο θα έχει αίσια έκβαση Μέσα από διάφορα σημεία του έργου παρουσιάζονται ορισμένοι θεσμοί και κοινωνικές αντιλήψεις πάνω στις οποίες βασίζεται ο συγκεκριμένος πολιτισμός της εποχής του Kalidasa Πάνω από όλα υπάρχουν οι κάστες που καθορίζουν τη θέση και το επάγγελμα ενός ανθρώπου Λένε πως όποιο κι αν είναι το κληρονομικό επάγγελμα του καθένααυτό είναι υποχρεωμένος να ασκείακόμα κι αν το απεχθάνεταιΈνας μορφωμένος Βραχμάνος γεμάτος συμπόνιαείναι υποχρεωμένος να σκοτώνει ζώαγια τις λατρευτικές θυσίες Η πολυγαμία αποτελεί προνόμιο του βασιλιά ισχύει και για άλλα μέλη των ευπορότερων κοινωνικών στρωμάτων κι ανάμεσα στις βασιλικές συζύγους η πρώτη που θα φέρει στον κόσμο ένα αρσενικό παιδί έχει την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις άλλες καθώς ο μικρός της ορίζεται ως διάδοχος του βασιλικού θρόνου Ο ρόλος και η συμπεριφορά μιας καλής συζύγου ορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες Να υπακούς τους μεγαλύτερούς σουνα είσαι καλή με τις άλλες συζύγους του άνδρα σουΑν αυτός σε προσβάλει να μην του αντιμιλήσεις με οργήΠάντα να είσαι ευγενική με τους υπηρέτες να μην κομπάζεις για την ευτυχία σου Με αυτόν το τρόπο τα νέα κορίτσια γίνονται οι Κυρίες ενός σπιτιούΌσες δεν τηρούν του κανόνεςφέρνουν δυστυχία στο σπιτικόΑπό την άλλη αν και δεν δίνει πολλά στοιχεία για αυτές ο βασιλιάς διαθέτει στον στρατό του ένα επίλεκτο γυναικείο σώμα από πολεμίστριες Πρόκειται για τις Yavanani ή γυναίκες της Ιωνίας οι οποίες φέρουν τόξα και προέρχονται από μέρη που παλαιότερα αποτελούσαν τμήμα των ελληνιστικών βασιλείων Το κείμενο αισθητικά διέπεται από έναν ιδιαίτερο αισθησιασμό Πίσω από τις τρυφερές στιχομυθίες του νεαρού ζευγαριού παρουσιάζεται ένα παθιασμένο ερωτικό παιχνίδι μια μύηση στις χαρές και τις απολαύσεις της σεξουαλικής πράξης όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τρυφερές χειρονομίες φλογερές ματιές στιγμιαία αγγίγματα λόγια και εκφράσεις που εκφράζουν μια έντονη ερωτική έλξη Aπό μία παράσταση της Λήδας Shantala που ανέβηκε στην Αθήνα το 1991 πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον βίντεο με ένα χορευτικό απόσπασμα από το έργο I first read Sakuntala in 2009 when I was a teacher's assistant to a university course on Masterworks of World Literature I think the translation by WJ Johnson which I read the first time does a better job conveying the romance of Dushyanta and Sakuntala's forest encounter but the Arthur W Ryder translation which I read the second time helps the play feel weightier like a Greek epic Anyway I continue to marvel at this story of the conflicts between duty and pleasure nature and nurture I am teaching my own college level course on world literature in a couple of months and this is the text we're starting with A beautiful joyful timeless classicMy original review 2009The story is maddeningly simple While hunting King Dusyanta wanders into an ascetic commune sees a beautiful woman Sakuntala promises to make her first amongst his wives impregnates her returns to his palace and through an inconvenient curse he forgets all about her Years pass the curse is reversed he realizes his mistake and he pines to find and claim his lost wife Sakuntala You've probably already guessed the ending but in case your imagination is creaky today I'll give you a hint This story is a comedy Sakuntala or The Recognition of Sakuntala or Sakuntala and the Ring of Recognition or however else it has been translated is from my perspective chauvinistic elitist and classist This may be a problem with my perspective than the text the play was written some 1700 years ago and byfor a culture about which I am absolutely clueless Yet despite my horror at the playwright's politics I couldn't help but find passion and beauty in his language and imagery The metaphor of the husband as mango tree the wife wives? as the vines that encircle and bejewel it is sexist absolutely but in its way it is also gorgeousIn American schools we study many ideologically flawed pieces of drama Sophocles Shakespeare Arthur Miller etc but what of the dramatic and literary traditions of non Western societies? Given its prominence in India and other pockets of Asia why is Kalidasa a name so few people here have heard? I saw my first Bollywood movie when I was an undergraduate and it was one of the weirdest most unsettling cinematic experiences I had had to that point Why am I just learning now that joyous wedding planning exaggerated emotional performances last minute divine interventions and spontaneous eruptions into song actually have long traditions in Indian literature?Again I conclude a masterwork of world literature with mixed thoughts 1 This play is wonderful 2 Why the hell haven't I read it before? I used to stalk the local university library alone in the evenings like a kid exploring ancient temple ruins One night long ago I pulled this Sanskrit masterpiece somewhat flippantly from the shelf at around 7pm and didn't lift my head from it again until the intercom announced the library would be closing in 30 minutes There is an effect that literature can have that is often shaped by the particulars of the moment in which it was first encountered We don't only have favorite reads we also have favorite readings And my first and only reading of Shakuntala was one of them The French Academy can take the Three unities and stuff them What is this marvel? In the fifth century AD a time when theatre was barely accepted in Europe solely for marketing Christianity purposes we have a story of drama crushed hopes joyful reunions curses magic bracelets nymphs and out of stage sex Patriarchal values aside this piece is particularly rich and enchanting in comparison with the Greek Roman formality before and French afterwards Charming 25 starsMy edition also includes the chapters from the Mahābhārata on which Kālidāsa based his play a prose version for children by Abanindranath Tagore from 1895 and some early 19th century miniatures depicting the storyI liked the version by Abanindranath Tagore bestThe language of the play is beautiful in places and the clown is funny but the story is rather slight I was also not very impressed with king Dushyanta's love for Śakuntalā view spoilerHe takes one look at her and declares that she is the one and only whereas he has a harem full of women to whom he has probably said the same thing in the past In fact two of them are mentioned by name and they appear unhappy because Dushyanta does not pay attention to them any So Śakuntalā will very likely not be the last of his conuestsAnd the less said about how he treats her in the Mahābhārata the better hide spoiler An Indian play First written in SanskritA mixture of Hindu thought and mythologyBy one of this continents greatest poets KalidasaA love story; a King and a hermit girlA long time ago 500 ace Only the scenery has changedWhat was is What will be happenedDelightfulAbsolutely delightful35 Sanskrit is a hard language to crack and from my experience even harder to translate It seems that translators usually fall back on one of two methodologies Some like Shulman and Heifitz try to transcreate so that often the idea of a verse remains the similar but the actual words are vastly different Others try to literally transalte word for word ending up with a sort of pseudo Victorian IndologeseHappily Somdev Vasudev manages to translate the Shakuntala of Kalidasa in a way that is both fairly literal and readable This is not to say that the play is easy to read the Gupta era aesthetic is much different than that of say Sophocles or Shakespeare Vasudev provides a useful introdution that succincly explains Sanskrit terminology like rasa etc This was awfully cute actually Easy enjoyable a classic love story from India I didn't understand the cause of the curse that causes the king's amnesia Was one of the gods upset with somebody? If it was explained I missed it Recommended