Allt är vågor: Virginia Woolf och den moderna fysiken

Allt är vågor: Virginia Woolf och den moderna fysiken➠ Allt är vågor: Virginia Woolf och den moderna fysiken Ebook ➦ Author Per Molander – Jobs-in-kingston.co.uk När Virginia Woolf 1931 gav ut romanen Vågorna ifrågasatte hon den existerande litterära ordningen lika starkt som Albert Einstein den klassiska fysiken med sin relativitetsteori publicerad något När Virginia Woolf gav vågor: Virginia PDF ✓ ut romanen Vågorna ifrågasatte hon den existerande litterära ordningen lika starkt som Albert Einstein den klassiska fysiken med sin relativitetsteori publicerad något decennium tidigare»Parallellerna mellan litteraturens och natur­vetenskapens bruk av metaforer är många och långt ifrån triviala« skriver Per Molander i denna essä ett djärvt försök att visa på fascinerande analogier mellan det tidiga talets roman­experiment och Allt är eBook Ñ den moderna fysikenDen centrala metaforen är vågen och essän rör sig mellan Virginia Woolfs envetna strävan att återge en verklighet som rymmer hela människan och fysikernas arbete med att nå fram till en återgivning av verkligheten som respekterar den yttre världens komplexitet I båda fallen blev resultatet paradoxalt nog en ökad förnimmelse av osäkerhet i en värld utan fotfäste.