Klinische Neuropsychologie

Klinische Neuropsychologie[Reading] ➱ Klinische Neuropsychologie ➹ Roy Kessels – Jobs-in-kingston.co.uk Dit inmiddels klassiek geworden Nederlandstalige overzicht van de klinische neuropsychologie beschrijft de state of the art van de belangrijkste theorie n, methoden en empirische gegevens die relevant Dit inmiddels klassiek geworden Nederlandstalige overzicht van de Klinische Neuropsychologie beschrijft de state of the art van de belangrijkste theorie n, methoden en empirische gegevens die relevant zijn voor professionals die te maken heeft met pati nten met hersendisfuncties Deelhet vakgebied en haar methodenHet eerste deel bevat een aantal algemene hoofdstukken onder meer de historische basis, de methodologie van neuropsychologisch onderzoek en de praktijk van de neuropsychologie komen hier aan de orde Deelneurocognitieve processen per domeinIn het tweede deel gaat het boek in op de verschillende cognitieve functies, zoals visuele waarneming, taal, geheugen, emotie en sociale cognitie en intelligentie Per domein beschrijven experts uit het werkveld de cognitieve processen en theoretische modellen, gerelateerde stoornissen en de lokalisatie in de hersenen van deze functies Deelneurologische ziektebeelden en neuropsychiatrische syndromenHet derde deel bevat hoofdstukken over de voor de neuropsycholoog belangrijkste neurologische en psychiatrische ziektebeelden Een greep uit de ziektebeelden die aan bod komen traumatisch hersenletsel, Alzheimer, het parkinsonspectrum, multiple sclerose, autismespectrumstoornissen en psychopathie Voor elk ziektebeeld beschrijven de auteurs diagnostische criteria, epidemiologie, etiologie en neuropathologie en, indien van toepassing, de behandeling Het boek bevat tevens een kleurenkatern met de belangrijkste hersengebieden en circuits, als ondersteuning bij het lezen van de hoofdstukken. Gelezen voor de cursus Klinische Neuropsychologische. Deels gelezen Goed boek.