Kad svane, razlaz

Kad svane, razlaz Kad Svane, Razlaz Free Download Author Gordana Irjani Varunahuja.live Slobodno Mo Ete Re I Da Sam Ovca, Da Nisam U Toku, Da Me Je Vreme Pregazilo, Da Mi Je Ime Glupost, Da Mi Iskustvo Ni Emu Ne Slu I, Da Je Pecanje Izmi Ljeno Za Mene I Meni Sli Ne Naiv Ine, Ali Nije U Tome Poenta I Ja To Mogu Re I Ovako, Hladne Glave, Me Utim, Hladna Glava Je Uobi Ajeno Klimatsko Stanje Gde Nas Upravo Niska Temperatura Titi Od Raskravljenosti, Gorenja, Vrenja, Treperenja Ma, Od Do Ivljaja A Tu Ste U Pravu Naime, Moja Glava, Obi No Hladna, Udi Za Usijanjem, I Tu Joj Nema Pomo I, Nazivala Ona Sebe Save U, Srcem, Odgovorno U Ili Du Om Glava Je To, Ali Katkad Zaista Usijana, I Samo Tad U Svom Ljudskom Elementu Poenta Je, Dakle, U Do Ivljaju