The Truth about Violence

The Truth about Violence[Epub] ❤ The Truth about Violence Author Mark J. Kittleson – Jobs-in-kingston.co.uk A clear A to Z guide to the facts and myths about violence The Truth About Violence offers an authoritative guide to the many different aspects of this issue Using personal testimonies uestion and ans A clear A to Z guide to the facts and myths about violence The Truth about Violence offers an authoritative guide to the many different aspects of this issue Using personal testimonies uestion and answer sections and Fact Or Fiction sidebars to give a balanced perspective of the topic this interactive book encourages discussion among peers Extensive lists of resources The Truth ePUB ô such as websites hotlines and suggestions for further reading help teenagers cope with the gravity of violence. خلاصه نویسی قسمتهایی از کتاب حقیقت درباره خشونتخشونت به معنی استفاده از قدرت با هدف آسیب رساندن به دیگری است، چه در رفتار و چه در گفتار البته ممکن است در برخی موارد فرد عامل از وجود چنین هدفی در ناخودآگاه خود با خبر نباشد برای بیشتر مردم واژه ی خشونت به لطمه و آسیب فیزیکی اشاره دارد اما خشونت همچنین می تواند سبب پریشانی ذهنی و احساسی شود مفهوم خشونت گستره ی وسیعی از رفتار ها را در بر می گیرد این تعریف تیراندازی ، دزدی ، تجاوز جنسی ، بدرفتاری با کودک و یا همسر و هر گونه تعرض فیزیکی به شخص دیگر را شامل می شود این ها مثال هایی از جرائم خشنوت آمیز هستند خشونت همچنین بخش جدایی ناپذیری از همه ی جنگ هاستتروریسم نیز نوعی خشونت است که بر روی شهروندان و یا رهبران سیاسی اعمال می شود تروریسم در صدد است با القاء ترس و با استفاده از زور تغییر سیاسی ایجاد کندتروریسم تلاش می کند به گروهی اندک اجازه دهد تا تاثیری بسیار مخرب و ویران کننده را بر روی همه ی جامعه اعمال کننددر این بین انواعی از خشونت وجود دارند که کمتر قابل تشخیص هستند مانند قلدری کردن و یا حتی نادیده گرفتن وقلدری کردن می تواند صدمه و آسیب فیزکی به همراه داشته و یا نداشته باشد ترساندن یک همکلاسی نوعی از قلدری است حتی اگر دانش آموز متجاوز ، قربانی را به هیچ وجه لمس نکرده باشدنادیده گرفتن نوعی از خشونت است که در آن هیچ کاری نکردن جرم استبازی با احساسات بچه ها و یا شریک احساسی نوعی از خشونت است که غالبا سوء استفاده ی احساسی نامیده می شود در حقیقت چنین سوء رفتاری می تواند باعث به وجود آمدن محیطی آن چنان ترسناک شود که زندگی روزمره ی فرد قربانی را به چالش تبدیل کنداین روزها فرار از خشونت تقریبا غیر ممکن است در تلویزیون روزنامه و یا حتی در مکالمه با دوستان در سالن غذاخوری انواع مختلفی از خشونت را می شنویم هزاران نفر از همنوعان ما روزانه کشته می شوند و چندین برابر این تعداد از بابت آسیب دیدگی، تحقیرشدن، خجالت زدگی، تحدید، خشونت، دزدی و یا شکنجه زجر می کشند امروزه مردم با خشونت زیادی رو به رو هستند به طوری که بسیاری از مردم در مواجهه با داستانهایی درباره ی خشونت تنها شانه بالا می اندازند شاید با این کار به نوعی اظهار می کنند که کنترل خشونت از دست همه خارج استتاریخچه ی خشونتخشونت از پیش از تاریخ بر زندگی انسانها تاثیر داشته حتی اولین تمدن های انسانی برای استفاده از گوشت و پوست حیوانات دست به کشتار می زده اند دانشمندانی که باقیمانده های تمدن های ماقبل تاریخ را بررسی می کنند در هنگام مطالعه ی تاریخچه ی فسیل های آمریکای شمالی و جنوبی سرنیزه ی فوق العاده کارآمدی را یافتند که در امریکای شمالی در حدود 15000 سال قبل ساخته شده بود همینطور که دانشمندان رد انتشار سر نیزه را دنبال کردند ، متوجه شدند که باقیمانده های پستانداران بزرگی مانند ماموت ها رو به کاهش است این حیوانات توسط کسانی که آنها را برای تغذیه و معاش می کشتند به طور کلی از بین رفته اند و نسلشان به دلیل شکار منقرض شدهبا توسعه ی مدنیت ، خشونت ناپدید نشد برای بیش از 600 سال شهروندان رم در میادین بزرگ کنار هم جمع می شدند تا نبرد گلادیاتور ها را تا سر حد مرگشان به تماشا بنشینند در قرن شانزده تئاتر انگلیسی که نمایشنامه های ویلیام شکسپیر را تهیه می دید در کنار یک باغ قرار داشت که در آن خرس ها را نگه می داشتند در آنجا خرس ها را به جایی زنجیر می کردند تا در نبردی خونین با یک جفت سگ شرکت داده شوند طرفداران این مسابقه پادشاه هنری سوم و ملکه الیزابت اول را نیز شامل می شدندامروزه مبارزات جایزه بزرگ یادآور مسابقات بوکس هستند اگر چه این ترکیب از بعد از جوایز مبارزات حرفه ای شمیربازی که در آنها شرکت کنندگان با آسیب های جدی و یا حتی مرگ رو به رو بودند رواج یافتگزارشات روزنامه های بریتانیایی مبارزاتی را توصیف می کنند که امتیاز بندی آنها بر اساس تعداد زخم هایی که هر شرکت کننده برداشته و یا به دیگری وارد آورده صورت می گرفته در آن سالها سلاح از شمشیر به چوب و چماق و نهایتا به مشت تغییر کردهمانطور که از تعداد زیاد افرادی که برای تماشای اعدام در ملا عام پیداست ، منظره ی مرگ خشونت آمیز هنوز هم می تواند عموم مردم را جذب کنددر ایالات متحده در سال 1934 برای آخرین اعدامی که مشارکت عمومی نا محدود در آن میسر بود جمعیت 20000 نفر جمع شدندامروزه مردم اعدام در ملا عام را مشاهده نمی کنند اما آنها خشونت را از طریق برنامه های تلویزیونی و فیلم های پر از خون و خون ریزی به خانه هایشان آورده اندآنها همچنین از طریق بازی های ویدئویی در زد و خورد و تیر اندازی و خونریزی هایی واقعی تر از همیشه شرکت می کنندسالهاست که محققین در تلاش هستند تا علت گرایش برخی افراد به خشونت را بیابند هر روز همه ی ما با تضادهایی رو به رو هستیم اما با وجود این همه مردم مرتکب خشونت نمی شوند چه چیزی باعث می شود برخی افراد در مواجهه با تضاد ها و مشکلات با به خشونت روی بیاورند؟بعضی از محققین معتقدند ریشه های خشونت را باید در تربیت و محیط پیرامون هر فرد جستوجو کردخشونت خانگیخشونتی که در خانه و بین افرادی از یک خانواده اتفاق بیافتد خشونت خانگی نام دارد قربانیان خشونت خانگی معمولا زن ها و بچه ها هستند مردان در خشونت خانگی اغلب مهاجم اند تا قربانی قربانیان ممکن است فقط بصورت فیزیکی آسیب ندیده باشند بلکه شاید از طریق توهین های دائمی، تحدید و تحقیر احساسات ایشان آسیب دیده باشد بعضی از زنانی که قربانی خشونت خانگی شده اند با این وجود احساس می کنند که به خاطر فرزندان ، امنیت اقتصادی و ترسشان از بابت سلامتشان نمی توانند رابطه را ترک کنندخشونت و عاملان آنهمانطور که توصیف استانداردی برای قربانیان خشونت وجود ندارد ، هیچ توصیف استانداردی برای افرادی که مرتکب خشونت می شوند نیز وجود ندارد در سال 1999 دوایر اجرایی قانون 635000 مورد بازداشت در رابطه با توهین های خشونت آمیز در ایالات متحده انجام داده اند بیش از 100000 مورد از بازداشت شوندگان بچه های زیر 18 سال بوده اند متخلفان و مجرمین انگیزه های بسیار متفاوتی داشته اند و به خاطر طیف وسیعی از دلایل دست به اعمال خشونت زده اندبرخی دانشمندان نظریه ی ارثی بودن تمایل به خشونت را مطرح کرده اند ، ولی برای تایید این نظریه مدارک کمی وجود دارد بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند که خشونت رفتاری آموختنی است افراد از طریق آنچه که در اجتماع و یا خانه می بینند یاد می گیرند که چگونه خشن باشند محققین ده ها سال زمانشان را صرف جمع آوری مدارکی کردند که نشان دهد جوانانی که به تماشای خشونت از تلویزیون می پردازند با احتمال بیشتری به طریقه ی خشونت آمیز عمل می کنند تا دیگران فیلم ها و برنامه های تلویزیونی خشونت آمیز باعث می شوند تماشاگران آنها بی حس شوند و در نتیجه کمتر به عواقب اعمال خشونت آمیز فکر کنند چنین برنامه ها و فیلمهایی همچنین باعث می شوند که ترس تماشاگران در مورد اعمال خشونت آمیز از بین برودافرادی که رفتار های خشونت آمیز از خود نشان می دهند اغلب در زمینه ی مهارتهای اجتماعی دارای ضعف و کمبود هستند به جای استفاده از تواناییهای ارتباطی برای پرهیز از مجادله و از بین بردن تضادها و تعارضات، آنها رفتار خشونت آمیز را به عنوان اولین و بهترین راه حل می شناسند آخرین باری را که در نزدیکیتان درگیری رخ داد را به خاطر بیاورید آیا کسی در راستای بحث و گفت وگو در مورد موضوع درگیری تلاشی انجام داد؟ آیا هیچ کدام از طرفین مشخص کردند که اصلا دعوایشان بر سر چه هست؟ آیا هیچ کس برای رسیدن به یک توافق مشترک و یا مصالحه در مورد مسئله تلاش کرد؟ احتمالا نه جنگجویان تضاد ها را به چشم فرصتی برای بدست آوردن مطالباتشان با استفاده از زور می بینند، بخصوص اگر در کار دعوا مهارت داشته باشند اکنون بسیاری از مدارس برای مقابله با اعمال خشونت آمیز بر اهمیت ایجاد مهارت های تجزیه و تحلیل مسئله تاکید می کنندفاکتور های اجتماعی نیز در جرائم خشنوت آمیز آمیز نقش دارند در این بین فقر بیشترین تاثیر را بر روی جرائم خشنوت آمیز دارد ساکنین مناطقی از ایالات متحده که در آنها شغل به اندازه ی کافی وجود ندارد و اهالی محل با فقر درگیر هستند ، ممکن است احساس کنند که تنها راه برای بدست آوردن مطالباتشان ، توسل به زور استالکل و بقیه ی مخدرها از دیگر فاکتور های اجتماعی موثر بر روی خشونت را اند به بیان ساده ، مردم با استفاده از مواد مخدر می توانند موانع درونی خود را کنار بگذارند و احساسات خود را آزادانه تر بروز بدهندهیچ کدام از فاکتور های شخصی ، فردی و اجتماعی که به آنها اشاره شد لزوما به تنهایی سبب بروز خشونت در فرد نمی شوند تقریبا در همه ی پرونده ها ترکیبی از این فاکتورها بر تصمیمات فرد تاثیر می گذارند و وی را به سمت ارتکاب خشونت سوق می دهند

The Truth about Violence PDF ´ The Truth  ePUB ô
  • ebook
  • 166 pages
  • The Truth about Violence
  • Mark J. Kittleson
  • 21 April 2014
  • 9781280952463